Partnerzy medialni:

Partnerzy:

Kalendarz wydarzeń:

 «  < Kwi 2015 >   »
PonWtoŚroCzwPiąSobNie
2

 

Gminny Ośrodek Kultury

Gminny Ośrodek Kultury działa od 1973 r. Ściśle współpracuje z Towarzystwem Wspierania Rozwoju Ziemi Sannickiej i Kołem Towarzystwa im. Fryderyka Chopina oraz instytucjami samorządowymi. Ma bardzo dużą i długotrwałą współpracę ze środowiskami twórców ludowych oraz plastyków profesjonalnych i amatorów, instytucjami kultury, organizacjami pozarządowymi (m. in.: Funduszem Lokalnym Ziemi Płockiej "Młodzi Razem", Stowarzyszeniem Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego, Stowarzyszeniem "Ziarno" w Grzybowie).
Organizował różne wydarzenia promujące inne narody, współpracując z ambasadami, towarzystwami przyjaźni, instytutami (np.: "Wieczór fiński", "Wieczór japoński", "Wiedeńskie popołudnie w Sannikach", "Graj, klezmerze, graj", "Argentyńskie rytmy", "Indianie Wielkich Prerii".

 


 
Współuczestniczył w organizowaniu wymian kulturalnych z zagranicą, w szczególności z miejscowościami zaprzyjaźnionymi z gminą Sanniki: Cholonnes sur Loire we Francji, Horst w Niemczech i Reimerswaal w Holandii.

 


 
Kontynuuje tradycje regionu gąbińsko-sannickiego poprzez działalność Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca "Sanniki" i Kapeli Ludowej "Sanniki", promocję sannickich twórczyń ludowych, "Spotkania z folklorem" organizowane na zamówienia - dla grup wycieczkowych, poprzez wydawnictwa dotyczące regionu oraz liczne imprezy, warsztaty i konkursy - głównie dla młodzieży - przeprowadzane z Towarzystwem Wspierania Rozwoju Ziemi Sannickiej i instytucjami oświatowymi, w ramach m. in. projektów "Z przeszłością w przyszłość".

 


 
Również tradycje chopinowskie poprzez współorganizację koncertów chopinowskich, wystaw, konkursów i innych form. Muzykę upowszechnia od lat też przez inne koncerty organizowane z Kołem TiFC, Mazowieckim Centrum Kultury i Sztuki, czy szkołami muzycznymi (1-3 w roku) oraz koncerty edukacyjne dla dzieci z udziałem muzyków z Płockiej Orkiestry Symfonicznej (w roku szkolnym, po 2 w każdym miesiącu).

 


 
Z samorządem i organizacjami pozarządowymi (Towarzystwem Wspierania Rozwoju Ziemi Sannickiej i Kołem TiFC) od 1968 r. organizuje (w cyklu rocznym) "Niedziele Sannickie" -  największe imprezy  w gminie Sanniki, które  wyrosły z tradycji ludowych (regionu gąbińsko-sannickiego). Przyciągają nie tylko mieszkańców, ale także turystów z różnych stron Polski, a także zza granicy. Różnorodność form kulturalnych (kiermasz sztuki ludowej i występy zespołów folklorystycznych, koncert muzyki klasycznej połączony z poezją, wystawa malarstwa lub inna, występy estradowe, inne kiermasze i atrakcje dla dzieci) czyni imprezę atrakcyjną i wartościową, tym bardziej, że obok artystów amatorów występują wybitni artyści zawodowi. Spełnia oczekiwania uczestników w różnym wieku i o różnym statusie społecznym. "Niedziele Sannickie" mają ważne miejsce na mapie kulturalnej Mazowsza.

 


 
Ważne miejsce zajmują wystawy i wernisaże. Organizowane są od wielu lat, nie tylko przy koncertach. Prezentowana jest twórczość profesjonalistów, amatorów, dzieci i młodzieży - z kraju i zza granicy, a także zbiory muzealne. GOK w swojej historii organizował wystawy z Muzeum Mazowieckim w Płocku, Muzeum Etnograficznym w Warszawie, Muzeum Miasta Łęczycy, Muzeum Jeździectwa i Łowiectwa w Warszawie, Muzeum Rolnictwa w Szreniawie, Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, Muzeum w Łowiczu. W ramach prezentacji artystów eksponował m. in. różne techniki malarskie, tkaninę, rzeźbę, plakat, fotografię, kompozycje kwiatowe, lalki teatralne itd. Organizował również plenery malarskie.

 


 
GOK sukcesywnie prowadzi działalność świetlicową w Sannikach (inst. Anna Wojciechowska), a od jesieni 2005 także w Nowym Barciku, na terenie gminy Sanniki (instr. Małgorzata Czarnecka). W tym różnorodne zajęcia z dziećmi i z młodzieżą, Klub Seniora "Tęcza" (działa od 25 lat), zespoły, spotkania Kół Gospodyń Wiejskich z Sannik, Barcika i Aleksandrowa.

 


 
Ośrodek Kultury - we współpracy z różnymi partnerami - podejmuje również zadania wykraczające poza przyjęte schematy, np.: zadania dotyczące profilaktyki antyalkoholowej, kształtowania świadomości ekologicznej, integracji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z miejscowym środowiskiem, upowszechniania wiedzy o Unii Europejskiej, zadania zmierzające do uaktywnienia i integracji środowiska. Sannicki GOK znany jest w wielu miejscowościach w kraju i za granicą, w byłym województwie płockim był uznany za jedną z najlepszych placówek kultury, Niezależna Fundacja Popierania Kultury Polskiej "POLCUL" w Sydney przyznała dyrektorowi i instruktorowi wyróżnienia - w 1995 roku, osoby te otrzymywały również odznaczenia państwowe, a wszyscy pracownicy odznaki "Zasłużony Działacz Kultury". W 2008 r. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał Odznakę "Zasłużony Dla Kultury Polskiej".
Wydawnictwa dotyczące regionu (większość wydawnictw wspólnie z Towarzystwem Wspierania Rozwoju Ziemi Sannickiej, za pieniądze pozyskane z zewnątrz):  
- sannickie pocztówki (9 rodzajów i obwoluta umożliwiająca również skompletowanie kartek), wydane w 1998 roku, a wznowione w 2005 r.
-  płyta CD i kaseta magnetofonowa Kapeli Ludowej "Sanniki",  wydana w 1998 r. przez Polonię Records w Warszawie, CD wznowiona w 2008 r.
- folder "50 lat Zespołu Regionalnego Pieśni i Tańca Sanniki", wydany w 2004 roku
- książeczka do kolorowania "Skarby malowanej skrzyni" (2004 r.), która  przybliża najmłodszym strój i sztukę ludową naszego regionu  gąbińsko-sannickiego oraz uświadamia podobieństwa i różnice z sąsiednim regionem łowickim
- wydawnictwo "Sanniki - tradycje regionalne", wydano w  1998 roku, a w roku 2005 wznowiono, uzupełniając o nowe  treści i zdjęcia, wprowadzając zmiany. Publikacja ta zawiera  obszerną charakterystykę regionu gąbińsko-sannickiego autorstwa etnografa dr Aleksandra Błachowskiego, wycinanki sannickie oraz historiografię zespołu regionalnego
- książeczka "Nasza spuścizna - obrzędy w ilustracjach i tekstach Teresy Wojno" w 2006 r.
- folder "Sztuka ludowa i jej twórczynie" w 2007 r.
- folder "Sanniki bogate kulturą" w 2008 r.
- "Gazeta Niedzieli Sannickiej" - wydawana corocznie od 1994 roku, w której zawsze jest relacja z działań kulturalnych oraz artykuły upowszechniające wiedzę o regionie i Mazowszu.

Jednostka organizacyjna Samorządu Województwa Mazowieckiego

 

Gmina Sanniki

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

Europejskie Centrum Artystyczne im. Fryderyka Chopina w Sannikach jest współfinansowane ze środków
Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz Gminy Sanniki